Hos "eldrift.com" kan du köpa din moped klass 1 och klass 2 på två, tre, eller
  fyra hjul och även elbil av de största kvalitetsmärkena på marknaden.
 

   Hem | EU moped regler | Kontakt |
     
 

Regler

Informationen nedan är hämtad från Vägverkets hemsida, www.vv.se

Moped klass I är en moped som är konstruerad för att köras i högst 45 km/tim. Det är denna moped som kallas ”EU-moped”.

Vad krävs för att jag ska få köra moped klass I?
För att få köra moped klass I måste du ha körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass I. För att få förarbevis måste du vara 15 år och göra ett teoretiskt prov.

Behöver en moped klass I vara registrerad?
Ja, en moped klass I måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak. Däremot krävs inget kontrollmärke.

Måste en moped klass I kontrollbesiktas?
Nej, mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktas, men om polisen stoppar dig på vägen och upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller också får du ett föreläggande om att besikta den. I så fall måste du rätta till det som är fel och därefter låta kontrollbesikta mopeden hos Bilprovningen.

Ska en moped klass I vara trafikförsäkrad?
Ja, mopeden måste vara trafikförsäkrad.

Vilka trafikregler gäller när jag kör moped klass I?
- Du måste ha en godkänd hjälm, E- eller SIS-märkt.
- Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan.
- Du får inte köra i cykelfält eller på cykelbanor.
- Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik (”bussfilen”).
- Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled.
- Du får inte parkera på gång- och cykelbanor och normalt inte i cykelställ.
- Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon, till exempel en cykel, eller låta mopeden dras av något annat fordon.
- Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för.

Vad ska jag tänka på när jag köper moped?
- Se till att du får med registreringsbeviset när du köper en moped klass I.
- När du köper en moped klass II ska du begära att få ett typintyg om det är en svenskgodkänd 30-moped eller ett CoC-intyg (intyg om överensstämmelse) om det är en EU-godkänd 25-moped.
- Se upp om du köper begagnat!
- Varning för privatimport! Så kallade sidoimporterade mopeder säljs tyvärr av vissa handlare som "godkända" mopeder klass II. En sådan moped kan som regel aldrig bli typgodkänd i Sverige då grundhandlingar saknas.

Mopeden får säljas men inte användas. Mopeden kan ha samma utseende som en svensk godkänd 30-moped, klass II, men har inget svenskt typintyg.

Ref. www.vv.se

Mer information:

Vad är en EU-moppe?
Det finns två typer av EU-moppar:
- En EU-moped klass I: maxhastighet 45 km/h.
- En EU-moped klass II: maxhastighet 25 km/h.

Måste man ha körkort?
För att köra en EU-moppe klass I krävs utbildning med teoretiskt prov. Den som har någon form av körkort har också behörighet att köra EU-moppe klass I.

Ålder
Åldersgränsen 15 år gäller från 1 april år 2000.

Registrering
Klass I-mopederna ska ha en registreringsskylt. Klass II-mopederna har inte det.

Cykelbanor eller motorväg?
Klass I-mopederna får inte köras på cykelbanor eller motorväg. Klass II-mopeden får köras på cykelbanor.

OBS!
En moped enligt det gamla svenska systemet med max 50cc och max 30 km/h klassas som en EU-moped klass II i det nya EU-baserade systemet. En moped enligt det gamla svenska systemet kan inte ändras till klass 1 i det nya EU-systemet.

Kräv typintyg
Enda sättet för en konsument att få klarhet är att kräva att typintyget följer med när man köper en moped. Det får man när man köper hos den väletablerade handeln.

 
     
 
På 2000 talet har elmopederna börjat att serietillverkats och kvaliteten blivit så bra att de på allvar börjat konkurrera med vanliga mopeder.

Det finns två nya klasser (Klass I och Klass II) av mopeder och det är samma klassning för elmopeder som gäller i hela EU.
 
De flesta mopeder som säljs i Sverige tillhör Klass I och får gå i max 45 km/h och kräver minst förarbevis.

Från oktober 2009 gäller nya regler med krav på körkort klass AM. Klass II mopeden får gå max 25 km/h. Sedan oktober 2009 krävs förarbevis för moped klass II, dock ej för den som redan var 15 år eller över när de nya reglerna trädde i kraft.
 
Körsträckan på en laddning för en Klass I moped är typiskt 5-8 mil, och det tar några timmar (beroende på modell) att ladda batterierna.

Fördelen är frånvaron av avgaser och låga driftskostnader samt att motorn i princip är underhållsfri.

  • Ref. Wikipedia
  • EU-moped - Regler
  •